2013. szept. 23.Tatiosz

Kérlek, ne vágd ketté azt, ami egy...
 A szeretet benned van,
 mégsem tudod szavakkal körülírni.
 A legbátrabb képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, 
mit érzel, amikor szeretsz.
 A szeretet - akárcsak a boldogság, 
a hűség és az igazság - egy magasabb világból érkezik,
 onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd
. A szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre,
 fülre, kézre, színekre, hangokra, mozgásra; 
ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül.
 A szeretetnek azonban szüksége van rád:
 te vagy a szeretet küldötte.
 A földre érkezvén,
 magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad 
- így te magad lettél a szeretet. 


William Wordsworth 

 Táncoló Tűzliliomok

 Sétáltam, mint felhő, melyet 
szél hajt, céltalan, könnyedén, 
s egyszer csak egy sor,
 egy sereg aranyliliom tűnt elém, a tó partján,
 a fák alatt ringtak, 
táncoltak álmatag. 

 Ahogy csillaggal a tejút ragyog 
s hunyorog mindenütt, 
a szikrázó kis öblöt úgy
 körüllobogta ünnepük;
 lángszirom, táncos, büszke fej 
hintázott ott vagy tízezer. 

 Tűztánc volt a tó is, 
de ők túltündökölték a vizet,
 - költő ily társaság előtt 
csak boldog s vidám lehetett! 

Néztem, - néztem,
 - nem tudva még, 
hogy mily gazdaggá tett a kép; 
 Mert ha merengő éjeken lelkem 
most önmagába néz,
 gyakran kigyúl belső szemem,
 mely a magány áldása,
 és megint veletek lobogok,
 táncoló tűzliliomok. 

 (fordította: Szabó Lőrinc)


Dsida Jenő 

 Szeretnék 

Szeretnék:
 kimenni messze, a víz partjára
 s a lemenő nappal szembenézve
 nekidőlni egy fának.
 Hetenként többször.
 A fejemet is hátravetve 
hallgatni a halk szúnyogdongást,
 meg a zsongó, csobogó vizet,
 mikor beszél a Csenddel. 
Úgy maradni,
 míg feljönnek a csillagok 
és simogató ezüst fényüket
 fejemre hintik. ...
Először egy napig maradni ott 
azután két napig,
 azután három napig,
 azután mindig... 

2013. szept. 15.Nem bán már az ember semmit, semmit, 
csak szeressék!
 Jaj! úgy vágyik valakire, hogy eltűri azt is már,
 hogy ne szeressék! 
Úgy menekül, kapaszkodik! 
Csak az kell, hogy legalább a szíve tessék! 
Fél egyedül. Csak karolják!
 - s már eltűri, hogy a szíve ne is tessék. 
Megszelídül a magánytól,
 s csak annyi kell végül már, 
hogy meg ne vessék. 
Egyedül az éjszakákat?!
 - Ó, nem, inkább eltűri, hogy meg is vessék.
 Egyedül megérni itten betegséget,
 csapásokat, ezüstös karácsonyestét?
 Egyedül felérni ésszel a múlást, 
azt, ami van, és azt, mi lesz még?!
 Jaj, nem! 
Végül nem bán már az ember semmit, semmit,
 - azt se, hogy szeressék.
 Ó végül már azért sír csak,
 hogy valakit szeressen még, szeressen még.
 Legyen aki megengedje:
 - rágondolva tölthessen el egy-egy estétAdy Endre:
 Ha szeretlek...

 Ha szeretlek, akkor hazugság, 
Amit igaznak hittem én.
 Hazugság a sírás, a bánat
 S az összetörtnek hitt remény.

 Hazugság akkor minden, minden, 
Egy átálmodott kárhozat,
 Amely még szebbé fogja tenni
 Az eljövendõ álmokat.

 Ha szeretlek, akkor vergõdve
 A halált nem hívom soha,
 Eltûröm még a szenvedést is, 
Nem lesz az élet Golgotha.

 Mikor álmomból fölébredtem, 
A percet meg nem átkozom --
 A lelkedhez kapcsolom lelkem
 S mint régen, ismét álmodom.

 Ha szeretlek... Ne adja Isten,
 Hogy hazug legyen ez a hit!...
 De mért?... Legyen hitvány hazugság,
 Elég, hogy engem boldogít.

 Ha úgy érzem, hogy most szeretlek,
 Haljak meg most, ez üdv alatt, 
-- Többet ér egy hosszú életnél
 Egy álmot nyújtó pillanat Gyóni Géza

 Ne mondd ki azt a szót: örökre.
 Ne búsítsd senkinek szívét, 
Mondd te csak azt,hogy-most szeretlek,
 Mert a jövő perc nem tiéd. 

 Örökre...bús,tréfás,hazug szó 
Isten ajkára illik az.
 - Egy percre,míg egy csók elcsattan -
 Leányajkon csak ez igaz.

 S ne is kívánd a szót:örökre!
 Vesd meg ki mondani meri.
 A végtelenséget csúfolja,
 Mert nincsenek csak percei. 

 Szeresd te azt,ki büszke ajakkal 
Csak azt ígéri mit megád. 
Örökre...csak a névtelenség
 Kendőzi ezzel önmagát. 

 - Ameddig ajkad csókol,éget,
 ameddig szítja lángomat 
- A férfi-ajkon ez igaz csak
 És hazudik ki mást fogad. 

 Vesd meg ki így suttog:örökre.
 Szeresd,ki csókol s nem ígér. 
Örökre szánt fanyar kötésnél
 Egy csókterhes perc többet ér.